Intervisie

Een gestructureerde aanpak voor professionals om te reflecteren op kwesties, zorgen en dilemma’s die zich voordoen bij de beroepsuitoefening. Ik begeleid het gesprek en het proces.

Met wie?

  1. Voor rechters die hun zittingsaanpak en interventiemogelijkheden willen onderzoeken en stil willen staan bij gevoelens en beweegredenen van partijen en zichzelf.
  2. Voor groepen van vijf à zes professionals uit hetzelfde werkveld.

Aantal sessies

  1. Voor de individuele rechter of meervoudige kamers meestal een dagdeel.
  2. Voor groepsintervisie minimaal drie dagdelen.

Methodieken

  1. Observatie van het zittingsoptreden -met of zonder camera- en aansluitend een gesprek over het waargenomene en de achtergronden van menselijk gedrag.
  2. Beproefde en op de vragen van de deelnemers afgestemde intervisiemethoden.

Margreet begeleidt onze apothekers-intervisiegroep met compassie! Haar kennis en ervaring, invoelend maar ook analytisch vermogen en zakelijkheid, geeft onze bijeenkomsten structuur waardoor we intervisie ervaren als een warme deken en een fijn hulpmiddel dat ons als professional maar ook als mens naar een hoger plan tilt en helpt om lastige situaties (anders) te beoordelen.

Apothekers IntervisiegroepPaterswolde

Aanmelden

Als je geïnteresseerd bent in een van mijn diensten dan kun je je aanmelden via onderstaand formulier. Ik neem daarna contact op.